Disclaimer

De opzet en inhoud van deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Deze website en/of exploitant van deze website kan echter niet en nooit verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledigheden of fouten op de website. Ontwikkelingen op gebied van de sporten en spellen woren niet automatisch geactualiseerd en updates worden enkel periodiek gedaan. Voor de meest exacte informatie over de laatste spelregels en/of gegevens verwijzen wij u naar de betreffende sportbonden.

Zowel de website als de exploitant van de website kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, door het gebruik of bezoek van deze website. Tevens hebben wij geen invloed op de inhoud en de bedrijfsvoering van websites waarnaar wij linkvermeldingen of een andere vorm van verwijzing hebben opgenomen op onze website.

Alle foto's, illustraties en teksten op deze site zijn eigendom van www.spel-regels.nl, tenzij anders vermeld of afkomstig van andere bron. De genoemde foto's, illustraties en teksten van www.spel-regels.nl mogen niet gereproduceerd, noch aangepast of gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van www.spel-regels.nl en/of andere rechthebbenden. Het gebruik van beschikbaar gestelde beelden/teksten/documenten impliceert dat u ten alle tijden www.spel-regels.nl als als bron vermeld en een werkzme link naar de gevonden informatie toevoegt.

Daar waar mogelijk afbeeldingen of teksten van derden één op één en/of zonder (artistieke of functioenele) bewerking of vertaling zijn gebruikt, proberen we zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met bronvermelding. Afbeeldingen die als algemeen, creative common of zelfgemakte afbeeldingen van bestaande weergaven kunnen gebruikt zijn als specifieke toelichting voor een sport, spel techniek of handeling en dienen daarmee ter ondersteuning, lering en toelichting. Hiermee beroepen we ons in brede zin op het citaatrecht.

Wij gebruiken afbeeldingen op geen enkele wijze bewust met commerciele doeleinden. Mocht u twijfelen aan de juistheid van eventuele bronvermeldingen, of van mening zijn dat deze niet, of niet correct, zijn opgenomen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen, onder vermelding van en met bewijslast van origineel auteursrecht zodat wij, mits uw verzoek juist is, dit kunnen aanpassen. In geen enkel geval zullen wij overgaan tot een eventuele schadevergoeding voor onvolkomendheden hierin, maar gaan wij in het uiterste geval over tot verwijdering of herstel van de wijziging als dit aan de orde zou zijn. Tevens kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de correctheid van bronnen, bronvermelding of het gebruik van afbeeldingen teksten etcetera, die door derden aan ons zijn aangeboden of beschikbaar zijn gesteld. Wij verklaren altijd onze best te doen om eventuele bronnen na te zoeken. In het geval dat geen bron bekend is of de gegevens niet compleet of onomstoten vaststaan laten we deze in principe achterwege.

Wij houden ons het recht voor om niet in discussie te gaan over eventuele auteursrechtelijke claims. Dit doen wij om onnodige procedurekosten te maken en misbruik van het rechtssysteem te voorkomen doordat partijen de inzet de hoogte van de claim- en proceskosten leidend maken en niet de onvolkomendheid op zichzelf perse willen oplossen. (zoals bijvoornbeeld direct herstel of een opossing in natura. In geen enkel gevalhebben wij hiermee de intentie om niet mee te werken aan het minnelijk schikken door een tegenprestatie.

Tot slot hanteren we bij deze in de disclaimer de algemene vermelding (vergelijkbaar met Google) dat: Afbeeldingen auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Met deze waarchuwing voorkomen we o.a. ook mogelijke negatieve invloed op exclusiviteitswaarde van afbeeldingen.

Bij het bezoeken of lezen van onze website stemt u in met bijgaande disclaimer en heeft u (op elke pagina) de kans gehad deze disclaimer te lezen.